Daleko od Rzymu  Książka do nabycia tutaj
 
 

Daleko od Rzymu

Blisko Boga

 
 
 

Świadectwa 50 Nowo Narodzonych Księży

 
 

Zebrali:

Richard Bennett
 Martin Buckingham
 
 
 
 
 
 

Przekład:
ALEKSANDRA CZWOJDRAK
MACIEJ WIERSZYŁOWSKI (nowe świadectwa)
 

Tytuł oryginału:
Far From Rome, Near to God.
The testimony of 50 converted Catholic Priests
 

 

Redakcja:
Zespół
 

Cytowane ustępy biblijne zaczerpnięto z Pisma św. Starego i Nowego Testamentu wydanego przez Pallotinum, wyd. II zmienione, Poznań-Warszawa 1971; z wyjątkiem przypadków oznaczonych „BW”, pochodzących z Pisma św. wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, nowy przekład, Warszawa 1985; oraz „BG”, pochodzących z Biblii Gdańskiej tego samego wydawcy.
 
 

Richard Peter Bennett and Martin Buckingham, 1994
© Originally published by Associated Publishers and Authors, Inc., P.O. Box 4998, Lafayette, Indiana 47903, USA

© for the Polish edition by Suresh Jeyasingham, Bredagerløkken 239, 5220 Odense SØ, DANIA
 
 

SPIS TREŚCI

 


Od redakcji

Przedmowa

Wstęp

Podziękowania

Podziękowania do wydania polskiego

Gdy znalazłem Chrystusa, znalazłem wszystko
świadectwo nawróconego księdza Anthony'ego Pezzotty

Woda żywa - i pokój z Bogiem
świadectwo nawróconego księdza Mariana Rughiego


Ze śmierci do życia
świadectwo nawróconego księdza Carla Fumagallego

Coś więcej niż religia
świadectwo nawróconego księdza Gregora Dalliarda

Od religii ku wierze
świadectwo nawróconego księdza Pina Scalabrina

Z klasztoru ku wolności w Chrystusie
świadectwo nawróconego księdza Hugh Farrella

Pielgrzymka z Rzymu
świadectwo nawróconego księdza Bartholomew F. Brewera

50 lat w kościele rzymskim
świadectwo nawróconego księdza Charlesa Chiniquy

Z głębi piekła i czyśćca
świadectwo nawróconego księdza Petera A. Sequina

Moja historia
świadectwo nawróconego księdza Henry'ego G. Adamsa

Bez kompromisów pójść za Jezusem
świadectwo nawróconego księdza Victora J. Affonsa

Ewangelia łaski w JEZUSIE CHRYSTUSIE
świadectwo nawróconego księdza Thoufica Khouriego

Kapłan kaznodzieją
świadectwo nawróconego księdza J. M. A. Hendriksena

Niegdyś jezuita, teraz dziecko Boże
świadectwo nawróconego księdza Boba Busha

światłość i życie w Chrystusie
świadectwo nawróconego księdza Hermana Heggera

Z klasztoru do służby Bożej
świadectwo nawróconego księdza Jose Borrasa

Dusza kapłana
świadectwo nawróconego księdza Leo Lehmanna

Ksiądz, który znalazł Chrystusa
świadectwo nawróconego księdza Josepha Zachella

Słowo Boże przyszło mi na pomoc
świadectwo nawróconego księdza Josepha Lulicha

Obrządki, ceremonie - i spotkanie z Bogiem
świadectwo nawróconego księdza Orlanda Moliny

Ocalony z płomieni piekieł
świadectwo nawróconego księdza Roberta V. Juliena

Jasna światłość Chrystusa
świadectwo nawróconego księdza Francisca Rodrigueza

Od martwej religii ku nowemu życiu wChrystusie
świadectwo nawróconego księdza Vincenta O'Shaughnessy

Pan mnie powołał
świadectwo nawróconego księdza Cipriana Valdes Jaimesa

Zbawiony podczas odprawiania mszy
świadectwo nawróconego księdza Franca Maggiotta

Byłem niewidomy, a teraz widzę
świadectwo nawróconego księdza Jose A. Fernandeza

Przyjąłem Łaskę
świadectwo nawróconego księdza Edoarda Labanchiego

Druga odpowiedź Chrystusowi
świadectwo nawróconego księdza Juana T. Sanza

Łaska Boża w Nowej Gwinei
świadectwo nawróconego księdza Jacoba van der Veldena

Prawda mnie wyzwoliła
świadectwo nawróconego księdza Toona Vanhuysse

Rzeczywiście wolny
świadectwo nawróconego księdza Alexsandra Carsona

Ścieżka ku radości Chrytusowej
świadectwo nawróconego księdza Charlesa A. Boltona

Byłem księdzem w Hiszpanii
świadectwo nawróconego księdza Enrique Fernandeza

Przez 20 lat nie zastanawiałem się nad tym, w co wierzę
świadectwo nawróconego księdza Renata di Lorenza

Profesorskie metody nie zadziałały
świadectwo nawróconego księdza Celsa Muniza

Ksiądz - lecz Bogu nieznany
świadectwo nawróconego księdza Josepha Tremblaya

Światłość nad Polską
świadectwo nawróconego księdza Romana Mazierskiego

Moja droga do Damaszku
świadectwo nawróconego księdza Francisca Lacuevy

Ksiądz katolicki ewangelistą radiowym
świadectwo nawróconego księdza Manuela G. Aldamy

Krew Chrystusa ma moc zbawić
świadectwo nawróconego księdza Simona Kottoora

Jezus zbawił nawet mnie
świadectwo nawróconego księdza Jose Manuela de Leon

Czemu opuściłem kościół rzymski
świadectwo nawróconego księdza Johna Prestona

Nawrócenie księdza
świadectwo nawróconego księdza Charlesa Berry'ego

Biskup odkrywa w Chrystusie prawdziwą odpowiedź
świadectwo nawróconego księdza Charlesa Mrzeny

Wczoraj ksiądz, dziś misjonarz
świadectwo nawróconego księdza Daria A. Santamarii

Jezuita zaczyna nowe życie
świadectwo nawróconego księdza Jose Rica

Byłem księdzem rzymskokatolickim
świadectwo nawróconego księdza Johna Zanona

Ślepiec prowadzący ślepych
świadectwo nawróconego księdza Salvatore Gargiula

Ostatnia noc w klasztorze
świadectwo nawróconego księdza Miguela Carvajala

Gdybym pozostał katolikiem, nieznalazłbymJezusa
świadectwo nawróconego księdza Anibala Pereiry dos Reis

Łaska i prawda przyszły do mnie przezJezusaChrystusa
świadectwo nawróconego księdza dr.A. Uchoy Cavalcante

Moje spotkanie z Bogiem
świadectwo nawróconego księdza Guida Scalziego

Od Rzymu do Chrystusa
świadectwo nawróconego księdza Marka Peny

Tylko głupiec trwa w swoim błędzie
świadectwo nawróconego księdza Thomasa Connellana

Stary ksiądz zaskoczony katolicką Biblią
świadectwo nawróconego księdza Benigna Zunigi

23 lata w Zakonie Jezuitów
świadectwo nawróconego księdza Luisa Padrosy

Nie walczyłem z prawdą
świadectwo nawróconego księdza Bruna Bottesina

Życie po kapłaństwie     NOWE
świadectwo nawróconego księdza Dominika Stockforda

Od tradycji do prawdy
świadectwo nawróconego księdza Richarda P. Bennetta

Uratowany dzięki Bożej łasce
Cuthbert Dzingirai były franciszkanin  NOWE

Otwarta Droga
 świadectwo nawrócenia Josepha Cherucherila   NOWE
 

Epilog

Pięć biblijnych zasad przebudzenia duchowegoOd redakcji
 

Człowiek, który uwierzył Biblii, posiada w sobie życie Jezusa Chrystusa, a zbawienie świętego Boga postrzega jako dzieło tylko łaski, tylko przez wiarę, tylko w Chrystusie, oparte na autorytecie tylko Biblii, za które tylko samemu Bogu należy się cześć i chwała. Prawdy te jasno ukazuje Pismo święte:

Tylko Biblia
 

„Lecz On mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4). „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą” (J 17,17).


Zbawienie tylko łaską
 

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (Ef 2,8-9). „Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską...” (Rz 11,6). „W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski” (Ef 1,7).


Tylko przez wiarę
 

„Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom” (Dz 16,31). „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Rz 5,1; BW).


Tylko w Chrystusie

 
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludŔmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1Tm 2,5). „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).
Tylko Bogu należy się chwała
 
„...ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym” (Ef 1,6). „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1Kor 10,31).


Jako redaktorzy tej książki, staraliśmy się wybrać świadectwa, które odzwierciedlają te biblijne prawdy, a czyniliśmy tak w duszpasterskim pragnieniu zbawiania dusz. Owocem naszej pracy nie jest „teologiczny podręcznik biblijny”. Redakcja i osoby wspomagające wydanie książki niekoniecznie zgadzają się z każdym zaprezentowanym w niej poglądem; zgodnie jednak sławimy Pana za jedność wiary, jaka wśród nas istnieje. Także i dziś, podobnie jak w czasach Reformacji, Słowo Boże kieruje do nas jasny apel: tylko Biblia, tylko łaska, tylko wiara i tylko Chrystus - chwała zaś należy się tylko samemu Bogu!
 

Martin Buckingham i Richard Bennett, redaktorzy
7 VIII 1995